Logo với tâm lý học

Thiết kế logo không đơn giản chỉ là vẽ hình tròn, hình vuông, đổ màu đỏ, màu vàng lên Photoshop là xong. Người thiết kế ngoài phải cân nhắc tới tính mỹ thuật còn phải cân nhắc tới các tỷ lệ, chuẩn mực, thậm chí các nguyên tắc tâm lý học để áp dụng lên logo.

Dưới đây là tổng hợp một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế logo. Hy vọng sẽ cho các bạn cái nhìn toàn cảnh về ngành thiết kế nói chung và thiết kế logo nói riêng.

Please follow and like us: